SERVICE !

 

1. Visuell kontroll av slokker består av følgende: (eier/brukers ansvar)

- Er slokkeren plassert på "angitt sted" (kjenner alle i husstanden/bedriften til angitt sted?
- Er slokkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
- Er slokkerens bruksanvisning leselig? Vender bruksanvisningen ut i rommet?
- Har slokkeren synlig skader?
- Slokker med trykkindikator, er trykket på det grønne feltet?
- Er sikringsplinten intakt og plombert?
- Er datoen for kontroll/service utgått? (se etikett på slokkeren)
- Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpedysen på slokkeren
- Pulverslokkeren snues på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre/føle at pulveret er løst/flyktig.

NB.Om det oppdages feil på slokkeren skal kontrollør/servicefirma kontaktes.

**) Visuell kontroll skal minst utføres hvert kvartal. Hyppigheten av en slik kontroll skal også vurderes ut fra hvilket miljø apparatene er plassert i, og hvilket risikoobjekt de skal beskytte. Hyppigere visuell kontroll enn hvert kvartal kan derfor være aktuelt.