SERVICE !

Stord Brannservice har sertifisert verksted og er registrert som kompetent virksomhet
for vedlikehold av håndslokkere. Vår servicetekniker stiller med høy fagkompetanse og
har kompetansebevis kategori Grønn.

2. Årskontroll av slokker, vedlegg B
Kontroll består av å kontrollere vekt av slokkemiddelet, test av trykkindikator, utvendig kontroll av korrosjon/skader, etiketter, betjeningsmekanismer, utløpsdysen, pulverets flyktighet,

*) Hvis produsentens anbefaling for bytte av skum er hyppigere enn vedlikeholdsintervallet i tabellen, skal produsentens anbefaling følges.

**) Visuell kontroll skal minst utføres hvert kvartal. Hyppigheten av en slik kontroll skal også vurderes ut fra hvilket miljø apparatene er plassert i, og hvilket risikoobjekt de skal beskytte. Hyppigere visuell kontroll enn hvert kvartal kan derfor være aktuelt.