SERVICE !

 

3. Service av slokker, vedlegg C
Service bestr av tømming/kontroll av slokkerens slokkemiddel, innvendig korrosjonskontroll, trykksetting av ny drivgass, samt kontroll av slokker, vedlegg B (se punkt 2).

*) Hvis produsentens anbefaling for bytte av skum er hyppigere enn vedlikeholdsintervallet i tabellen, skal produsentens anbefaling følges.

**) Visuell kontroll skal minst utføres hvert kvartal. Hyppigheten av en slik kontroll skal også vurderes ut fra hvilket miljø apparatene er plassert i, og hvilket risikoobjekt de skal beskytte. Hyppigere visuell kontroll enn hvert kvartal kan derfor være aktuelt.