SERVICE !

Stord Brannservice har sertifisert verksted og er registrert som kompetent virksomhet
for vedlikehold av håndslokkere. Vår servicetekniker stiller med høy fagkompetanse og
har kompetansebevis kategori Grønn.

Vedlikehold av slokkeutstyr består av tre nivåer:

1. Visuell kontroll av slokker : (eier/brukers ansvar)

NB.Om det oppdages feil på slokkeren skal kontrollør/servicefirma kontaktes.

2. Årskontroll av slokker, vedlegg B

3. Service av slokker, vedlegg C ( D )