SIKKERHETSTIPS !

Dette bør du vite om en brann

Hvem som helst kan utsettes for brann! Du må være forberedt og du må ha kunnskap om hva du skal gjøre for å sikre rask og effektiv evakuering. En brann er mørkere, varmere og hurtigere enn det du kan forestille deg. For å evakuere en bolig på en sikker måte må du vite hva en brann representerer av potensielle farer.

Følgende fire fakta er viktig å huske

1) En brann er mørk! Mange tror sikkert at en brann utvikler godt lys p.g.a. flammene, dette er feil. En brann er bek mørk grunnet avgassing fra brennbart materiale samt på grunn av røykutviklingen. Dette faktum kan gjøre det vanskelig å finne veien ut i en kaotisk situasjon og resultatet kan bli fatalt. Husk å ha en lommelykt tilgjengelig og en plan for hvordan boligen skal evakueres. Alle i familien MÅ kjenne til denne planen samt vite hvordan eventuelt utstyr benyttes under evakuering. Man bør alltid ha minimum 2 evakueringsmuligheter fra for eksempel soverom. Alle bør trene på evakueringsplanen.

2) Det er røyken som dreper. Siden de fleste branner som krever liv skjer mellom kl 02.00-06.00 og de fleste sover, er den gjennomtrengende lyden fra en røykvarsler, det eneste som står mellom deg og en livsfarlig brann. Den giftige røyken som utvikles under en brann (blant annet kullos) gjør at du sover tyngre og resultatet er kvelning. Mange kveles av røyken lenge før flammene når soverommet. Dette faktum gjør røykvarsleren til ditt viktigste våpen, et våpen som gir deg et tidlig varsel slik at alvorlige ulykker kan unngås.

3) En brann utvikler intens varme. En brann kan få temperaturen til å stige med flere hundre grader i løpet av noen små minutter(800 °C i løpet av 4-5 minutter). Varmen er så intens at den kan sette deg ut av stand til å handle. Et åndedrag kan påføre lungene alvorlig skade. Varmen og røyken som utvikles i en fremskredet brann kan forårsake bevisstløshet og umuliggjøre evakuering.

4) Sekundene teller. En brann i en privatbolig kan i løpet av mindre enn 5 minutter overtenne rommet hvor brannen startet. En brann kan også bevege seg hurtig til andre steder av boligen delvis via varm røyk som sprer seg men også via gasser som utvikles når materiale brenner. En brann kan via branngasser bevege seg meget hurtig til andre deler av boligen. Tid er en avgjørende faktor, det viktigste du kan gjøre er å evakuere alle som måtte befinne seg i boligen for deretter om mulig starte slokke arbeide. En lukket dør er ofte den beste måten å forsinke en brann på. Ved å lokke dører kan du skaffe deg dyrebare sekunder til å benytte alternative rømningsveier.


Fakta om brannsikkerhet i hjemmet
Dette bør du vite om en brann
Montering av røykvarslere
Hvordan velger jeg riktig røykvarsler og brannslokker til boligen?
Hva gjør jeg dersom det brenner og røykvarsleren gir alarm?
Vedlikehold av røykvarslere og brannslokkere
Bør jeg anskaffe annet sikkerhetsutstyr til mitt hjem?