SIKKERHETSTIPS !

Montering av røykvarslere

Jeg har en røykvarsler i boligen, er dette nok beskyttelse?

Det finnes ikke fasitsvar for hvor mange røykvarslere din bolig har behov for, eller hvor du bør montere disse. Det vi kan si er at boligens størrelse, antall rom og utforming (Planløsning) vil påvirke antall røykvarslere du bør montere. Røykvarslere bør monteres i alle etasjer, soverom, ganger og lignende. Kravet fra Norske myndigheter er minimum 60 db lydstyrke i soverom med lukket dør. Brannslokkere bør monteres i alle etasjer, synlig og lett tilgjengelig ved behov. For ekstra beskyttelse, monter utstyr i rom hvor en potensiell brann kan oppstå som for eksempel kjøkken, garasje, vaskerom, stue etc. Ikke glem å kjøpe godkjent utstyr som er merket med Norsk godkjennings nummer. For røykvarslere DBE godkjenningsnummer, for Brannslokkere NS sertifiserte.

Ved installasjon av røykvarslere og brannslokkere øker du sikkerheten dramatisk, og sikrer deg og din familie muligheten til en rask og sikker evakuering av boligen.

Hvor bør jeg montere røykvarslere?

Korrekt plassering og valg av utstyr er en av de viktigste faktorene ved god brannbeskyttelse. Veldig ofte blir utstyr plassert slik at det er vanskelig tilgjengelig eller plasseringen er av en slik karakter at utstyret ikke fungerer tilfredsstilende.

Som nevnt finnes det ikke noe fasitsvar på hvor mange røykvarslere som bør monteres i en bolig. Et viktig poeng er å ivareta forskriftene og veiledningen til lovverket. Vi anbefaler alle å tenke litt praktisk på sin bolig, og velge antall og plassering ut ifra lokalkunnskaper om boligen. Et minimum bør være en røykvarsler og et slokkemiddel som pulverapparat eller husbrannslange monter i hver etasje. Pass på at kravet i forskriften om minimum 60 db alarmstyrke i soverom overholdes, dette vil i praksis si montasje umiddelbart utenfor soverom eller montasje inne på soverommet. Monter røykvarslere på steder i boligen hvor du har en potensiell brannkilde for eksempel TV, vaskemaskin, strykejern, kaffetrakter, stekeovn, ildsfarlige væsker osv) Boliger over flere plan eller leiligheter med flere enn 2 rom bør seriekople røykvarslere for maksimal beskyttelse. Er du i tvil om type, antall og plassering? Ta kontakt med din lokale brannvern forhandler som kan gi veiledning.

Nøkkelord er god dekning, korrekt plassering, tilgjengelighet og vedlikehold.

Generelt om montering

1) Les bruksanvisningen nøye

2) Monter røykvarsleren midt i taket, dersom du monterer røykvarsleren i nærheten av vegg, sørg for å ha en klaring på 50 cm til veggen. Dersom montasje i tak ikke er mulig kan røykvarsleren monteres på vegg, husk å monter røykvarsleren minimum 1 meter fra hjørner og minimum 10-15 cm fra tak.

3) Ikke monter røykvarslere i nærheten av vifter eller frisklufts kanaler som kan hindre røykpartikler fra å nå røykvarslerens deteksjons kammer.

4) Unngå plassering av røykvarslere for nære stekeovner, eller andre kilder som gir os eller vanndamp. Steke os eller vanndamp vil forårsake falske alarmer da røykvarsleren oppfatter partiklene som røyk.

5) Ikke moter røykvarslere i kalde rom uten stabil temperatur. Kalde rom eller gjennomtrekk kan utløse falske alarmer.

6) Monter røykvarsler ved trappoppganger.

7) Unngå montasje i toppen av åpne himlinger (hems) monter røykvarsleren minimum 50 cm ned på skrå taket. (Luft lommer som dannes kan hindre røyken i å nå røykvarslerens deteksjons kammer)

8) Monter slokkeutstyr lett tilgjengelig, gjerne ved utgang eller ved alternative rømningsveier.


Fakta om brannsikkerhet i hjemmet
Dette bør du vite om en brann
Montering av røykvarslere
Hvordan velger jeg riktig røykvarsler og brannslokker til boligen?
Hva gjør jeg dersom det brenner og røykvarsleren gir alarm?
Vedlikehold av røykvarslere og brannslokkere
Bør jeg anskaffe annet sikkerhetsutstyr til mitt hjem?