SIKKERHETSTIPS !

Vedlikehold av røykvarslere og brannslokkere

Røykvarslere og brannslokkere er relativt enkle å vedlikeholde, likevel er manglende vedlikehold og oppfølging den vanligste årsaken til funksjonsfeil.

Det er derfor av stor betydning at du vedlikeholder og tester dine røykvarslere og brannslokkere jevnlig.

Test alle dine røykvarslere en gang pr måned ved å trykke inn testknappen.

Test alltid alle dine røykvarslere etter lengre fravær fra hjemmet og alltid når du kommer hjem fra ferie.

Bytt batteri på alle dine røykvarslere en gang p.r. år, eller når varsleren gir signal om lav batterispenning. (et pip ca hvert 30 sekund) Batteriskifte er en rimelig livsforsikring.

Ta aldri ut batteriet av røykvarsleren bortsett fra når du bytter det ut med et nytt.

Rengjør alle dine røykvarslere en til to ganger p.r. år. Dette gjøres ved å støvsuge detektorkammeret forsiktig, benytt plastmunnstykke på støvsugeren.

La fagfolk kontrollere dine brannslokkere! Alle apparater skal etter nye krav kontrolleres/serviseres etter ny Norsk standard NS-3910.

All kontroll og service SKAL utføres av kompetent personell/kompetent virksomhet. Det du imidlertid kan gjøre, er å foreta en visuell kontroll av apparatet. Skadefritt? Manometer nål i grønt felt? Sikrings anordning på plass og plombert?, lesbar etikett, slange på plass og uten synlige skader og lignende. Apparatet bør med jevne mellomrom tas med ”ut” ristes/snus opp ned noen ganger til du hører pulveret ”slipper” i sylinderen. IKKE BENYTT HAMMER TIL Å SLÅ PÅ SYLINDEREN! Sprett test på betong eller andre gulvflater skal heller ikke utføres. Funksjonstest av ventil ”SKAL IKKE” utføres!

Disse enkle punktene kan i en gitt situasjon bety forskjellen mellom liv og død. Husk at ditt sikkerhetsutstyr må testes og vedlikeholdes jevnlig. Utstyr som ikke fungerer gir en falsk trygghet og vil ikke beskytte deg og din familie i en kritisk situasjon. Husk at en røykvarsler fungerer ikke uten strøm! Sørg alltid for ferske batterier, dette er en rimelig livsforsikring.

For ytterligere informasjon om bruk og vedlikehold av røykvarslere, se i brukermanualen som fulgte med ved kjøp av varen. Eller ta kontakt med din lokale brannvernforhandler.


Fakta om brannsikkerhet i hjemmet
Dette bør du vite om en brann
Montering av røykvarslere
Hvordan velger jeg riktig røykvarsler og brannslokker til boligen?
Hva gjør jeg dersom det brenner og røykvarsleren gir alarm?
Vedlikehold av røykvarslere og brannslokkere
Bør jeg anskaffe annet sikkerhetsutstyr til mitt hjem?